Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål

Spørsmål og svar om pollenallergi

Spørsmål og svar om pollenallergi og behandlinger

Her kan du finne svar på de hyppigst stilte spørsmål. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om noget!

Hva er allergi?

Immunforsvarets oppgave er å beskytte kroppen mot bakterier, virus, sopp og parasitter. Hos noen reagerer immunforsvaret på stoffer som normalt er ufarlige. Det er det som kalles allergi.

Hvorfor blir man allergisk?

Dessverre vet vi ikke hvorfor noen blir allergiske, men vi vet at arv har betydning og øker risikoen for allergi. Det er vanlig at flere i samme familie har pollenallergi. Plagene begynner ofte i skolealder eller hos unge voksne, og de avtar ofte når man blir middelaldrende.

Hvilke pollentyper kan forårsake allergi og når?

Pollensesongen kan deles inn i tre perioder: Først kommer våren og da blomstrer løvtrærne, deretter kommer sommeren med gresspollen, til slutt kommer sensommeren/høsten, som er burotsesong.

Hvor vanlig er pollenallergi?

Én av fire nordmenn lider av pollenallergi, som gir plager i øyne og luftveier. Det vanligste er å være allergisk mot bjørkepollen og gresspollen.

Hvilken pollenallergi er vanligst?

Bjørkepollenallergi er en av de vanligste allergiene i Norge. Sesongen er kort og intens, men mange med bjørkepollenallergi får også plager av pollen fra andre løvtrær, for eksempel or og hassel, som blomstrer tidligere enn bjørk.

Når er det sesong for bjørkepollen?

Det er avhengig av hvor i landet du bor. Pollensesongen strekker seg fra midt i mars i sør til juni i nord. Hvis du har bjørkepollenallergi, vil du ofte også være overfølsom for or og hassel. De blomstrer tidligere, og av og til kan or- og hasselpollen forekomme allerede i januar og februar.

Når er det gresspollensesong?

De fleste gressarter blomstrer når det er høysommer og slipper fra seg pollen på moderat eller høyt nivå. Kraftigst er spredningen på varme, tørre dager med svak vind. Hvis du reagerer på én type gresspollen, er du sannsynligvis overfølsom overfor flere.

Hva er kryssallergi?

Hvis du har kryssallergi, reagerer du på stoffer som ligner det stoffet du er allergisk mot. Det skyldes at immunsystemet ikke klarer å skille mellom stoffer du er allergisk mot og andre stoffer. Ved pollenallergi er det vanlig å få kryssallergi. Aller vanligst er det ved bjørkepollenallergi. Risikoen for kryssallergi øker hvis man er allergisk overfor flere pollenarter, for eksempel bjørk og gress, og hvis man har kraftig allergi.

Hvilke symptomer er vanlige ved pollenallergi

De vanligste symptomene ved pollenallergi (også kalt høysnue) er øye- og neseplager. Allergi forårsaker også tretthet, noe som kan være veldig belastende. Det spiller ingen rolle om du er allergisk mot trepollen eller gresspollen – symptomene er de samme.

Hvorfor får jeg allergisymptomer?

Du har allergi fordi kroppens immunsystem tolker et bestemt stoff (allergen), for eksempel pollen, som skadelig for kroppen. Kroppen din tar feil, for pollen er ikke skadelig. Men fordi kroppen tror at pollen er skadelig, starter en forsvarsreaksjon som setter i gang utskilling av histamin hver gang du utsettes for pollen. Det er da du får allergiske symptomer.

Hva er sammenhengen mellom allergi og astma?

De øvre og nedre luftveiene er forbundet (nesen og lungene). En betennelse forårsaket av en allergisk reaksjon i nesen kan spre seg ned til lungene og forårsake astma.

Hvordan vet jeg om barnet mitt er allergisk og ikke forkjølet?

Gjentatt nysing samt tett og rennende nese kan være symptomer på pollenallergi. I tillegg har barnet kanskje røde øyne som renner og klør? Dette er symptomer som ligner det man har ved en vanlig forkjølelse, og det er lett å ta feil og tro at barnet er forkjølt. Hvis symptomene ikke gir seg og blir verre visse deler av året, kan det være tegn på allergi.

Hvordan behandles pollenallergi?

Det første rådet er ofte å unngå det du er allergisk mot. Det er dessverre nesten umulig å unngå pollen. Allergi kan behandles på forskjellige måter, avhengig av alvorlighetsgrad. Det finnes allergimedisiner som lindrer symptomer (både reseptbelagte og reseptfrie). Ved kraftigere pollenallergi brukes også allergivaksinasjon. Det lindrer symptomer men behandler også grunnårsaken til allergien.

Hvilke symptomlindrende behandlinger finnes ved pollenallergi?

Symptomlindrende medisin finnes i ulike former – tabletter, nesespray og øyedråper. Ved mild allergi er antihistamintabletter en av de vanligste allergimedisinene folk prøver. Antihistaminer pleier å lindre symptomer som tett nese, rennende nese, nysing og kløe i nese og øyne. Hvis behandling med antihistamin ikke er tilstrekkelig, finnes det også nesespray med kortison. Er ikke det heller nok, kan man bruke kortisontabletter.

Har antihistaminer noen bivirkninger?

En del antihistaminer kan av og til forårsake tretthet, døsighet og hodepine. Nesespray og øyedråper med antihistaminer kan av og til irritere slimhinnene når du tar medisinen, men ellers er det uvanlig å få bivirkninger av moderne antihistaminer. De fleste av dem regnes som sikre både når man er gravid og ammer. Hvis du får bivirkninger eller ikke blir symptomfri av antihistaminene dine, er det viktig at du snakker med legen om andre alternativer. Alle reagerer forskjellig på forskjellige medisiner, og selv om du ikke blir bra av én type, er det godt mulig at du kan få hjelp av annen behandling.

Når brukes kortison?

Nesespray med kortison (nasale steroider) blir ofte brukt hvis antihistaminer ikke er tilstrekkelig for å lindre allergisymptomer. En ulempe med kortison er at det tar tid før effekten blir merkbar. Kortison må også tas regelmessig. Den vanligste bivirkningen av nesespray med kortison er neseblod. Fordelen er at medisinen bare virker lokalt, uten å påvirke resten av kroppen. Ved kraftig allergi kan kortison også gis som tabletter, men påvirker da hele kroppen, med økt risiko for bivirkninger. Tidligere ble også injeksjoner med kortison benyttet, men det anbefales ikke lenger på grunn av langsiktige bivirkninger.

Hva er allergivaksinasjon?

Det er en behandling som gradvis "omprogrammerer" ditt immunforsvar slik at det ikke reagerer på det du er allergisk mot. Det gjør at allergien reduseres eller i beste fall forsvinner helt.

Hva er forskjellen mellom allergivaksinasjon og behandling med symptomlindrende legemidler?

Vanlige symptomlindrende allergilegemidler behandler bare symptomene. Allergivaksinasjon behandler årsaken til allergien og gjør det mulig å redusere omfanget av allergisymptomene og av og til bli fullstendig fri for symptomer.

Hvordan fungerer vaksinasjonen?

Behandlingen gjennomføres ved at du får tabletter eller sprøyter med stoffet du er allergisk mot. Innledningsvis gis injeksjoner i små doser én gang i uken, deretter vedlikeholdsdoser ca. hver anden mnd. i tre til fem år, for å bygge opp en langvarig beskyttelse. Dersom du får allergivaksinasjon i tablettform, tar du en tablett om dagen i 3 år.

Må man behandles med injeksjoner?

Nei, ikke hvis du er allergisk mot gresspollen eller hustøvmidd, da kan du ta vaksinen i tablettform. Du tar da en tablett daglig i tre år.

Mot hvilke allergier kan vaksinasjon gis?

Pollen (gress og løvtre), pelsdyr (katt, hund),  husstøvmidd, samt bie- og vepsegift.

Fungerer vaksinasjon mot matvareallergier?

Det finnes foreløpig ikke noen allergivaksinasjon mot matvareallergier.

Hvorfor bruke allergivaksine?

Allergivaksinasjon behandler årsaken til allergien. Når du behandles med allergivaksine, minsker eller forhindrer du allergiplagene helt, f.eks. i øyne, nese og lunger. Denne behandlingen kan derfor bedre livskvaliteten for allergikere. Flere allergikere som blir kvitt allergien eller får mindre plager, medfører også forbedret samfunns- og fylkesøkonomi gjennom mindre sykefravær og færre legebesøk.

Kan allergivaksinasjon kurere min allergi?

Allergivaksinasjon er den eneste tilgjengelige behandlingen som påvirker selve årsaken til allergi, og dermed har potensial til å kunne kurere sykdommen. Den kurerer ikke alle 100%, men de aller fleste blir enten bedre eller mye bedre og behøver mindre av sin vanlige allergimedisin.

Når kan jeg forvente effekt av behandlingen?

Effekten oppnås vanligvis etter noen måneders behandling. De som begynner behandlingen om høsten eller vinteren, vil kunne merke effekten påfølgende pollensesong. Desto tidligere behandlingen startes før f.eks. pollensesongen, desto bedre effekt får man av allergivaksinasjon allerede første sesong.

Hvor effektiv er allergivaksinasjon?

Over 80 % av de som blir behandlet med allergivaksinasjon, opplever en klar forbedring i allergien, og en del blir helt symptomfrie. I motsetning til vanlige symptomlindrende allergilegemidler som bare hjelper midlertidig, har allergivaksinasjon langvarig effekt og kan potensielt hindre fortsatt allergiutvikling.

Hvor lenge varer effekten?

Avsluttet behandling gir vedvarende effekt i flere år. I vitenskapelige studier har man sett effekt i opptil syv år etter avsluttet behandling. Lengre enn det har man ikke undersøkt. Allergivaksinasjon i tablettform er en nyere behandlingsform og derfor finnes det ikke samme dokumentasjon om hvor lenge effekten varer, men studier viser at også allergivaksinasjon i tablettform har vedvarende effekt etter avsluttet behandling.

Har allergivaksinasjon effekt på astma?

Det er en sterk kobling mellom allergi og astma da luftveiene er sammenkoblet. Det er derfor vanlig at pasienter med allergi først opplever problemer fra nese og øyne, men på et senere stadium i sykdomsutviklingen får astma. Ved middeallergi er det vist at allergivaksinasjon kan hjelpe pasienter med å få bedre kontroll over astmaen. Videre er det vist at barn med allergi som har fått allergivaksinasjon i mindre grad vil få astmasymptomer sammenlignet med de barna som bare får symptomatisk behandling.

Hvem kan få allergivaksinasjon?

Allergivaksinasjon kan tilbys til de som ikke får optimal lindring med sin vanlige allergimedisin. Behandlingen gis også dersom allergiene påvirker pasientens sosiale liv eller arbeidsliv. Noen er allergiske mot f.eks. gresspollen, noe som kan bety at store deler av våren og sommeren ødelegges. Andre reagerer når de kommer på besøk hos slekt og venner, eller tvinges å være hjemme fra jobb eller skole fordi andre har dyr hjemme. De som er rammet av en livstruende reaksjon ved bie- eller vepsestikk, tilbys også behandlingen.

Hvor kan man få allergivaksinasjon?

De klinikker som tilbyr allergivaksinasjon er som regel spesialistsenter innenfor øre-nese-hals-, lunge-, hud- eller barne -sykdommer. Snakk med din lege, så får du vite mer om hvor hjelpen finnes. Under avsnittet "Søk lege/Her finnes hjelp" kan du finne legekontorer og klinikker som kan tilby behandling med allergivaksinasjon.

Gir vaksinasjonen noen bivirkninger?

Ettersom allergivaksinasjon inneholder det som kroppen er allergisk mot, finnes en naturlig risiko for ulike typer av allergiske reaksjoner. De vanligste er kløe og rødhet på injeksjonsstedet eller i munnen ved tablettbasert behandling. Mindre vanlig er irritasjon i øyne, nesetetthet eller astmabesvær. I sjeldne tilfeller kan det oppstå alvorlige systemiske reaksjoner. Derfor skal du alltid vente på legekontoret i 30 minutter etter en sprøyte. Dersom du bruker tablettene, skal den første tabletten tas på legekontoret. Deretter kan tablettene tas uten overvåkning hjemme.

Sist oppdatert 04/10/2019