Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om pollenallergi

Her kan du finne svar på de hyppigst stilte spørsmål. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om noget!

Hva er allergi?

Immunforsvarets oppgave er å beskytte kroppen mot bakterier, virus, sopp og parasitter. Hos noen reagerer immunforsvaret på stoffer som normalt er ufarlige. Det er det som kallas allergi.

Hva er allergivaksinasjon?

Det er en behandling som gradvis "omprogrammerer" ditt immunforsvar slik at det ikke reagerer på det du er allergisk mot. Det gjør at allergien reduseres eller i beste fall forsvinner helt.

Hvordan fungerer vaksinasjonen?

Behandlingen gjennomføres ved at du får tabletter eller sprøyter med stoffet du er allergisk mot. Innledningsvis gis injeksjoner i små doser én gang i uken, deretter vedlikeholdsdoser ca. hver anden mnd. i tre til fem år, for å bygge opp en langvarig beskyttelse. Dersom du får allergivaksinasjon i tablettform, tar du en tablett om dagen i 3 år.

Mot hvilke allergier kan vaksinasjon gis?

Pollen (gress og løvtre), pelsdyr (katt, hund og hest),  husstøvmidd, samt bie- og vepsegift.

Fungerer vaksinasjon mot matvareallergier?

Det finnes foreløpig ikke noen allergivaksinasjon mot matvareallergier.

Hvor kan man få allergivaksinasjon?

De klinikker som tilbyr allergivaksinasjon er som regel spesialistsenter innenfor øre-nese-hals-, lunge-, hud- eller barne -sykdommer. Snakk med din lege, så får du vite mer om hvor hjelpen finnes. Under avsnittet "Søk lege/Her finnes hjelp" kan du finne legekontorer og klinikker som kan tilby behandling med allergivaksinasjon.

Hvem kan få allergivaksinasjon?

Allergivaksinasjon kan tilbys til de som ikke får optimal lindring med sin vanlige allergimedisin. Behandlingen gis også dersom allergiene påvirker pasientens sosiale liv eller arbeidsliv. Noen er allergiske mot f.eks. gresspollen, noe som kan bety at store deler av våren og sommeren ødelegges. Andre reagerer når de kommer på besøk hos slekt og venner, eller tvinges å være hjemme fra jobb eller skole fordi andre har dyr hjemme. De som er rammet av en livstruende reaksjon ved bie- eller vepsestikk, tilbys også behandlingen.

Når kan jeg forvente effekt av behandlingen?

Effekten oppnås vanligvis etter noen måneders behandling. De som begynner behandlingen om høsten eller vinteren, vil kunne merke effekten påfølgende pollensesong. Desto tidligere behandlingen startes før f.eks. pollensesongen, desto bedre effekt får man av allergivaksinasjon allerede første sesong.

Hvor lenge varer effekten?

Avsluttet behandling gir vedvarende effekt i flere år. I vitenskapelige studier har man sett effekt i opptil syv år etter avsluttet behandling. Lengre enn det har man ikke undersøkt. Allergivaksinasjon i tablettform er en nyere behandlingsform og derfor finnes det ikke samme dokumentasjon om hvor lenge effekten varer, men studier viser at også allergivaksinasjon i tablettform har vedvarende effekt etter avsluttet behandling.

Kan allergivaksinasjon kurere min allergi?

Allergivaksinasjon er den eneste tilgjengelige behandlingen som påvirker selve årsaken til allergi, og dermed har potensial til å kunne kurere sykdommen. Den kurerer ikke alle 100%, men de aller fleste blir enten bedre eller mye bedre og behøver mindre av sin vanlige allergimedisin.

Hjelper allergivaksinasjon mot astma?

Dersom astmaen er allergisk, finnes det gode sjanser for at den blir bedre med allergivaksinasjon. Vaksinasjon kan også forhindre at allergi utvikles til astma.  I en studie fra 2017, så man at man at de som fikk allergivaksinasjon i tablettform mot gresspollenallergi i langt større grad unngikk symptomer på astma i tillegg til at de hadde langt mindre behov for astmamedisiner.

Hvilke andre effekter har behandlingen?

Har du en allergi, er det stor sjanse for at du utvikler nye allergier eller astma. Allergivaksinasjon kan forhindre denne utviklingen (kun vist med injeksjonsbehandling).

Gir vaksinasjonen noen bivirkninger?

Ettersom allergivaksinasjon inneholder det som kroppen er allergisk mot, finnes en naturlig risiko for ulike typer av allergiske reaksjoner. De vanligste er kløe og rødhet på injeksjonsstedet eller i munnen ved tablettbasert behandling. Mindre vanlig er irritasjon i øyne, nesetetthet eller astmabesvær. I sjeldne tilfeller kan det oppstå alvorlige systemiske reaksjoner. Derfor skal du alltid vente på legekontoret i 30 minutter etter en sprøyte. Dersom du bruker tablettene, skal den første tabletten tas på legekontoret. Deretter kan tablettene tas uten overvåkning hjemme. En del kan få små knuter under huden ved stikkstedet. Knutene kan klø, men forsvinner vanligvis etter noen uker.

Sist oppdatert 13/02/2018